ถ้วย 22 ออนซ์ (R95) PET

ถ้วย 22 ออนซ์ (R95) PET

ประเภทสินค้า :

ถ้วยน้ำ

ชื่อรุ่น :

ถ้วย พีอีที [PET]

รหัสโมเดล :

032-3701300214

จำนวนบรรจุต่อถุง :

50

จำนวนบรรจุต่อกล่อง :

1000 (20 ถุง)

ลักษณะสินค้า

วัตถุดิบ :

PET

สี :

ใส

ลายพิมพ์ :

-

ขนาดสินค้า

ปริมาตรการบรรจุ (ออนซ์) :

22 ออนซ์

ความกว้างของปากถ้วย (มม.) :

95 มม.

ขนาดของก้นถ้วย (มม.)

ความสูง (มม.)

155 มม.