เรื่องหน้ารู้ : ฝุ่น PM 2.5 คืออะไร?

ในปัจจุบันจำนวนคน 9ใน10 คน กำลังเผชิญกับคุณภาพอากาศที่เกินค่ามาตรฐาน ที่องค์การอนามัยโลก World Health Organization (WHO) กำหนดไว้ ทั้งนี้ WHO ยังอัพเดทสถานการณ์ว่าในแต่ละปีมีผู้คนประมาณ 7 ล้านคนเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศอีกด้วย มลพิษทางอากาศที่มีอันตรายต่อสุขภาพมากที่สุด คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในปีพ.ศ.2561 มีพื้นที่ 28 แห่งจาก 53 แห่ง (ใน 29 จังหวัด) ที่มีความเข้มข้นของ PM2.5 เฉลี่ยรายปีเกินมาตรฐานในบรรยากาศของประเทศไทยซึ่งกำหนดไว้ที่ 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศ์กและพื้นที่เมืองทั้ง 53 แห่ง และยังมีความเข้มข้นของ PM2.5 เฉลี่ยรายปีเกินค่าตามคำแนะนำองค์การอนามัยโลกซึ่งกำหนดไว้ที่ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร เรามาดูกันว่า ฝุ่น PM2.5 นั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร

 

 

ขอบคุณข้อมูล

Cr:https://www.greenpeace.org/thailand/explore/protect/cleanair/pm25-harm/

ป้ายกำกับ