EPG ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 : EPP มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE จำนวน 10,000 ชิ้น ให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

บริษัท อีสเทิร์นโพลีแพค จำกัด หรือ EPP มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE จำนวน 10,000 ชิ้น ให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดยมีพล.ท.ปัณณทัต กาญจนะวสิต ผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชน และสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ และประชาชน ใช้เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมป้องกันฝุ่น และละอองฝอยขนาดเล็กในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารรื่นฤดี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ป้ายกำกับ